Vekalet

Vekaletname hukuki nitelik açısından önemlidir. Vekil: Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına iş yapması için verdiği bir yetkidir. Vekâletnamenin kişinin kendi rızası ile verilmesi gerekir ve vekaletname ile hareket edecek kişi, diğer kişi adına kendi adına işlem yapıyormuş gibi hareket etme vasfını kazanacaktır.

Türk vatandaşlarında olduğu gibi, yabancıların da Türkiye’de vekaletname vermesi mümkündür. Yabancı uyruklu kişiler, gerekli şartları sağladıkları sürece farklı vekâlet türlerinde vekalet sözleşmesi yapabileceklerdir.

Son yıllarda yabancıların Türkiye’ye göç etmeleri ve Türkiye’de yapmak istedikleri resmi işlemler nedeniyle bu kişilerin vekaletname almaları oldukça önemli hale geldi. Yabancıların Türkiye’de yapacakları resmi ve kurumsal işleri için vekaletname düzenlemesi zorunludur.

Yabancı uyrukluların Türkiye’de vekalet düzenlemesi Türk kanun ve yönetmeliklerine göre belirli şartlara tabidir. Bu koşullar aşağıdaki gibidir; Öncelikle aşağıdaki belgelerin tamamının yeminli tercümesi, ikincisi ise vatandaşı oldukları devletin notere pasaport veya kimlik bilgileri ile başvurmaları gerekmektedir. Notere başvuru yapılamıyorsa yabancı kişiler bağlı bulundukları devletin konsolosluklarına başvurabileceklerdir. Vekaletname için iki adet vesikalık fotoğraf bulunmalıdır, çünkü bu, vekaletnamenın geçerli olması için gerekli bir unsurdur. Yurtdışında düzenlenen vekaletnamenin onaylanabilmesi için kişilerin gerekli şartları yerine getirmiş olması gerekir. En önemli işlemlerden biri olan apostil ve onay işlemleri vekaletnamede düzenlenmiş olmalıdır. Belirtildiği gibi, bu işlemler yabancı kişiler tarafından Noterde veya kendi ülkelerindeki Konsolosluklarda yapılabilir. Vekaletname kendi ülkelerinde resmi olarak onaylandıktan sonra Türkiye’de de resmiyet kazanabilmesi için Türkiye Kaymakamlıklarda tasdiklenme işlemi ile geçerlilik sağlayabilecektir. Apostil ve tasdikleme işlemleri yapılmadan vekaletname geçerli olmayacaktır ve Türkiye’de kullanılamayacaktır.

Görüşmeyi Başlat
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi almak istiyorum.