Uygunluk Belgesi

En az 400.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için uygunluk Belgesi başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün’ce düzenlenmektedir. Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları uygunluk belgesi verecek makama gönderilir.Uygunluk Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Uygunluk Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.

Uygunluk belgesi dilekçesi yazılırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Dilekçe yazarken aşağıdaki unsurların mevcut olması şarttır:

 • Hangi Tapu Müdürlüğüne gönderilecekse oraya hitap edilerek yazılır
 • Başvuran yabancı kişinin uyruk yazılmalıdır
 • Yabancı kişinin pasaport numarası yazılır
 • Yabancı kişinin ismi soyismi
 • Taşınmazı aldığı il/ilçe tam adresi yazılmalıdır (Mahalle, ada, parsel, blok, daire)
 • Bu bilgiler yazıldıktan sonra, taşınmazın 3 yıl boyunca bir başkasına satılmayacağını taahhüt edilmelidir.

Uygunluk Belgesi için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Vekaletname
 2. Avukatın Baro Kart copy
 3. Taşınmaz(lar)ın Tapusu
 4. Taşınmaz ödeme dekontları
 5. Bir süret orjinal doğum belgesi
 6. Pasaport tercümesi
 7. Dilekçede ıslak imza mutlaka olmalı

Bu evraklar tamamlandıktan sonra, Uygunluk Belgesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürliğü’ne sunulmak üzere gönderilir. Uygunluk Belgesi gönderildikten sonra, verilmiş olan sorgulama takip numarası ileUygunluk Belgesinin onay alıp alınmaması takip edilebilir. Uygunluk Belgesş çıktıktan onaylandıktan sonra, Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır.

Görüşmeyi Başlat
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi almak istiyorum.