Türkiye' de Şirket Kuruluşu

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasını düzenleyen mevzuata göre, yabancı yatırımcıların, şirketlerin veya kişilerin iş ve şirket kurmasını sağlar.
Uluslararası yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen her türlü şirket kurabilirler. Yabancılar, Türk vatandaşlarının da Türkiye’de yapabileceği her türlü şirketi kurabilirler. Yabancıların işlerine başlamak istedikleri şirket türü ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Türkiye’de yabancılar tarafından kurulabilecek farklı şirket türlerinin listesi aşağıdadır:

Şahıs şirketi; limited şirket, limited şirket, ortak şirket, kooperatif şirket 

Sermaye Şirketleri; anonim şirketler, limited şirket, limited ortaklık ve sermaye Başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarına göre en uygun şirket tipinin belirlenmesi gerekmektedir. Resmi başvuru işlemleri öncesinde şirketin kuruluşu ile ilgili ön hazırlıklar yapılacaktır. Başvuru sahibi yabancı ile görüşülerek şirket ana sözleşmesine uygun olarak hazırlıklar yapılır. Raporlar MERCİS üzerinde tutulmakta ve ana sözleşme hazırlandıktan sonra gönderilmektedir. Bu süreçte evraklar düzenlenir ve noter tarafından onaylanması beklenir.
Şirket kuruluş aşamaları aşağıda belirtildiği gibidir:
– potansiyel bir vergi numarası alması gerekecek ve ardından fonun belirli bir kısmı Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılacak ve belgelendirilecekti.
– Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Memurluğu’ na başvuru yapılır.
– Vergi dairesinden şirket başlangıç beyanı istenir.
– İmza sirküleri hazırlanır ve son olarak şirket ile ilgili bazı belgeler
e-TUYS sistemine aktarılır.
Şirketlerin sermaye için belirli bir miktar ödemeleri gerekmektedir. Sermaye için ödenmesi gereken tutar aşağıda listelenmiştir:
– Anonim şirket için asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır.
– Limited şirketler için asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirasıdır.
– Şahıs şirketlerinde asgari sermaye tutarı yoktur.
Taahhüt edilen sermayenin en az %25’i tescil işlemi sırasında, kalan kısmı şirketin tescil tarihinden itibaren 2 yıl içinde ödenmelidir. Bu tutarın yatırılmasına ilişkin banka hesap özeti yazısı alınır ve şirket tescil işlemi kapsamında kullanılır. Yabancılara yönelik şirket girişim sürecinde, bu şekilde Rekabet Kurumu hesabına para yatırma aşaması da bulunmaktadır. Şirketin toplam fonunun %0,04’ü kadar bir kısmı Ticaret Sicili veznesinden ödeme yapılarak Rekabet Kurumu hesabına yatırılmalıdır.

Görüşmeyi Başlat
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi almak istiyorum.